ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อนักเรียนได้ตระหนักที่จะแสดงความรักและความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่

อ่านเพิ่มเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อนักเรียนได้ตระหนักที่จะแสดงความรักและความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีงบประมาณ 2561

จัดกิจกรรมโครงการสืบสานภูมิปัญญาของดีตำบลห้วยม้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ให้แก่นักเรียน “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีงบประมาณ 2561